Voorbehoud en Auteursrecht

U heeft deze pagina opgevraagd via een pagina die onder beheer is van FrieslandWonderland.

De informatie, tekst, afbeeldingen en foto’s op deze pagina en de bijbehorende subpagina's en de vormgeving daarvan, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd ("framing" daaronder begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van FrieslandWonderland.

De bescherming door de auteurswet geldt niet voor teksten die afkomstig zijn van Wikipedia. De afkomst van een tekst kunt u bepalen aan de hand van de Colofon die op iedere FrieslandWonderlandpagina is vermeld.

FrieslandWonderland besteedt veel zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op pagina's van FrieslandWonderland. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

FrieslandWonderland is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de op de FrieslandWonderland-pagina's aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen, onderbrekingen of fouten in het verstrekken van informatie of diensten door FrieslandWonderland of anderszins langs elektronische weg.

FrieslandWonderland heeft geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites waarbinnen de FrieslandWonderland-pagina's worden aangeboden.

FrieslandWonderland heeft geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van informatie op FrieslandWonderland pagina's die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: reacties@frieslandwonderland

Voor verdere informatie over FrieslandWonderland verwijzen wij u naar de website www.frieslandwonderland.nl

<< Terug naar de vorige pagina