Fries Nederlands Duits Engels Frans

- Foto's van Boornzwaag - Historische foto's van Boornzwaag - Video's - Provincie: Friesland (Fryslân) - Gewest: Meren, gaasten en kliffen - Regio/Streek: Rond de Langweerder Wielen - Gemeente: De Friese Meren - Leesmap - Topattracties - Typisch Fries - Topevenementen en festivals - Vaarroutes - Streektalen - VVV-kantoren - Boerderijwinkels - Fietsverhuur - Bijzonder winkelen - Boekwinkels en antiquariaten

Tip: via de bovenstaande menu's Gemeente Skarsterlân en Regio/Streek: Rond de Langweerder Wielen vindt u informatie over alle plaatsen in de buurt van Boornzwaag

Boornzwaag

Boornzwaag ligt aan de Scharsterrijn én aan de Langweerder Wielen. Het wateroppervlak wordt nog groter door de put van Nederhorst, een zandafgraving, die als een afgesloten plas grenst aan de Scharsterrijn en aan de Langweerder Wielen. Diep, minder diep en ondiep water.

Weilanden afgebakend door kleine slootjes en hekken. Mooie klassieke houten hekken, vormen de overgang van weiland naar weiland. Sommige van deze klassieke hekken zijn vervangen door duurzaam metaal.Schapen weiden er het hele jaar door en vanaf het voorjaar tot in het najaar grazen de koeien er, alsof ze nooit genoeg krijgen van het groene gras. Friese paarden en pony’s vervolmaken het weidebeeld.

Een heel mooi landschap, waardoor weggaan én thuiskomen een feest wordt: feest van de herkenning. Welke route je ook kiest, het maakt niet uit. De aanrij - route vanuit St. Nicolaasga gaat over de Langwarderdyk, met grote oude eiken van de Vegelinbossen, vóórdat het weide-en waterlandschap rondom de Houtvaartweg zich ontrolt. Dit, met aan de horizon het spitse kerktorentje van Langweer en de Boornzwaagster molen met haar achtkantige bovenkruier met stelling. Knotwilgen en berken maken het panorama compleet.

De aanrij - route vanuit Langweer gaat over de schilderachtige Boarnsweachsterdyk. Schilderachtig, omdat aan de linkerkant het water van de Langweerder Wielen zich beweegt en aan de rechterkant de weilanden in diepe rust enkele boerderijen omsluiten.

Door de weidsheid, zijn de zonsondergangen vaak adembenemend mooi. In de zomer glijdt de zon vaak als een gloeiende bol in het water van de Wielen. In de herfst en winter kan de ondergaande zon een roodvlammende gloed kleuren achter het spitse torentje van Langweer. De lage zon in de herfst en winter, kleurt het landschap wondermooi. Gele rietkragen ogen als glanzend koper. Iedereen herkent wel de variaties van de opkomende en ondergaande zon in de diverse seizoenen. Boornzwaag ligt op een locatie, waar de effecten extra mooi zijn, doordat het weide - waterlandschap zo veelkleurig is.

Wonen in Boornzwaag betekent ook omringd zijn door vogels. De roodbruine koekoek laat zich al in het vroege voorjaar horen en is regelmatig laagvliegend zichtbaar. Ook de grutto, kievit en scholekster leggen hun eieren in de weilanden rondom en brengen ieder hun eigen geluid met zich mee. Het hele jaar door is er de knobbelzwaan, die afwisselend in de weilanden graast, of neerstrijkt op de zandafgravingsplas. Een zwaan komt nooit alleen en is soms zichtbaar in formaties van 20 vogels en meer. Het blijft een indrukwekkende ervaring, om de sierlijk zwemmende zwanen te kunnen zien, met daarna het schouwspel van het opvliegen met de klapperende krachtige vleugels. Ganzen zijn vooral wintergasten en komen met een vaste regelmaat in groepjes van 10 door de Scharsterrijn zwemmen. Een kleurrijk schouwspel van Canadese ganzen, brandganzen, rotganzen en enkele witte sneeuwganzen. Andere vogels in Boornzwaag zijn de velduil, de Vlaamse gaai en een aantal roofvogels.Het hele jaar door zijn er wilde eenden en talingen, meerkoeten, waterhoentjes, aalscholvers en reigers. Meeuwen, kraaien en zwaluwen behoren tot de vaste vliegende gasten.

Recreëren in Boornzwaag.
Vrijwel alle woningen in Boornzwaag, recreatief en permanent, liggen aan het water met een ligplaats voor de deur. Vanuit de lucht is duidelijk zichtbaar dat Boornzwaag meer water heeft dan land. Voor de recreant biedt Boornzwaag twee caravanparken, een jachthaven met paviljoen en een bungalowpark. Vanaf het voorjaar tot in het late najaar kan het inwoneraantal op hoogtijdagen ver- tienvoudigd zijn.Ook dan nog is Boornzwaag een rustig dorp. De recreant kan op het water en rond het water vele kanten op. Het rondje met het pontje is heel populair. De Langweerder Vaart en de Scharsterrijn hebben een veerpont. Fietsers en wandelaars kiezen vaak de waterrijke route rondom de Langweerder Wielen en laten zich graag twee keer overvaren. Vanaf de wal is het schouwspel van waterminnende watersporters onderhoudend. Waterverkeer is er in vele varianten: van klein tot zeer groot. De zeilbootjes voor de sportieve recreant en de grote kruisers voor de minder windgevoeligen. Samen zoeken ze hun eigen weg op het water. Langweer heeft twee skûtsjes, die wanneer ze uitvaren, de Langweerder Wielen sieren als de koninginnen van het water. Naast het rondje met het pontje zijn er ook andere mooie tochten vanuit Boornzwaag. Via Langweer en Legemeer, of via Langweer, Dijken, Teroele en Idskenhuizen. Allemaal zeer geschikt voor de wandelaar, de fietser of op de skeelers. Water en weide vormen hier ook weer het landschap.

In de Vegelinbossen bij Legemeer is een 18 holes golfbaan aangelegd. Ook voor de recreant toegankelijk voor een pauze, dan wel als actieve speler. Vanaf de wal dus genoeg te zien en te ondernemen in dit unieke oord onder de rook van Langweer. Veel recreanten blijven niet aan de wal, maar zoeken hun eigen weg via het water. Vanaf het water oogt het landschap volledig anders. Een rietkraag vanaf het water, is een andere rietkraag dan vanaf de wal bekeken.Vegetatie krijgt een ander gezicht en waterplanten zijn meer zichtbaar. Een berenklauw bijvoorbeeld, oogt trotser vanaf het water dan vanaf de wal. Een wolfspoot tussen het riet, of een rechtopstaande watermunt, heeft een mooier profiel vanaf het water. Door de centrale ligging van Boornzwaag, zijn de keuze mogelijkheden in vaarroutes onbeperkt. Ook hier kunnen weer de rondjes gevaren worden. Rondje zuid: Scharsterrijn, Tjeukemeer, Slotermeer. Rondje noord: Jentjemeer, Langstaarter Poelen, Sneekermeer en Goingarijpster Poelen. Rondje west, Heegermeer en de Koevorder.

Naast het varen is het vissen een zichtbare liefhebberij in Boornzwaag . Dit vanuit een bootje of vanaf de wal. Een sportvisser, voorzien van de benodigde aktes, vangt vooral snoekbaars, voorn en brasem in het water rondom.

Samengevat doet Boornzwaag haar naam eer aan.De Friese naam van Boornzwaag is Boarnsweach. Boarn verwijst naar water en sweach betekent grasland. Water en weiden maken dat je er nooit meer van los komt. Of je nu bewoner of recreant bent!


Tekst: Tjitske Bruinsma

Tip:
De FrieslandWonderland beeldbank bevat 84 foto's over dit onderwerp.

Per keer wordt een willekeurige selectie van 7 foto's getoond. Voor een alternatieve selectie foto's bekijkt u deze pagina nogmaals of klikt u hier
Foto  van omgeving Boornzwaag, gemeente Skarsterlân, provincie Friesland (Fryslân)
Foto: © FrieslandWonderland
Foto  van omgeving Boornzwaag, gemeente Skarsterlân, provincie Friesland (Fryslân)
Foto: © FrieslandWonderland
Foto  van omgeving Boornzwaag, gemeente Skarsterlân, provincie Friesland (Fryslân)
Foto: © FrieslandWonderland
Foto  van omgeving Boornzwaag, gemeente Skarsterlân, provincie Friesland (Fryslân)
Foto: © FrieslandWonderland
Foto  van omgeving Boornzwaag, gemeente Skarsterlân, provincie Friesland (Fryslân)
Foto: © FrieslandWonderland
Foto  van omgeving Boornzwaag, gemeente Skarsterlân, provincie Friesland (Fryslân)
Foto: © FrieslandWonderland
Foto  van omgeving Boornzwaag, gemeente Skarsterlân, provincie Friesland (Fryslân)
Foto: © FrieslandWonderland
Deze pagina wordt beheerd door: Frieslandwonderland