Te bestellen bij: Uitgeverij NoordboekISBN : 9789033011917
Auteur: Peter Karstkarel
Uitvoering: paperback
3e druk
Aantal pagina's 1024

Prijs: €29.90

419x Friesland, "Van Slijkenburg tot Moddergat"


Bij de Friese Pers Boekerij is verschenen 419xFriesland waarin alle plaatsen van de provincie Friesland worden geportretteerd. Het is een fraai uitgevoerd standaardwerk, onmisbaar voor iedereen die iets met deze provincie heeft. Het vuistdikke boek telt meer dan duizend pagina’s en weegt bijna 2 kilo! Het boek kost € 29,90.

Binnen Friesland GRATIS thuisbezorgd. Buiten Friesland wordt € 2.50 bezorgkosten per besteld exemplaar in rekening gebracht.

De auteur Peter Karstkarel geeft van elk zelfstandig dorp en stad een bondige karakteristiek en vertelt iets over de ligging, structuur en ontstaansgeschiedenis. Het boek maakt duidelijk dat de Friese dorpen en steden onderling sterk verschillen.

De plaatsen worden per gemeente en in alfabetische volgorde belicht. Plaatsen met meer dan tweeduizend inwoners krijgen vier pagina’s in het boek, plaatsen met minder dan tweeduizend inwoners twee pagina’s. Het boek geeft verder per plaats recente statistische gegevens over het aantal inwoners, woningen en arbeidsplaatsen.

De auteur baseert zijn Friese plaats- en dorpsschetsen in 419xFriesland op schriftelijke bronnen, maar ook op jarenlange persoonlijke waarnemingen. Voor de historische basis is gebruikt gemaakt van de grietenijkaarten van Schotanus uit het begin van de 18de eeuw, de Tegenwoordige Staat van Friesland uit het einde van de achttiende eeuw en de grietenijkaarten van Eekhoff uit het midden van de negentiende eeuw. Daarnaast is veel gebruik gemaakt van boeken en artikelen die over de plaatsen zijn verschenen.Foto: © Uitgeverij NoordboekVoorbehoud en Auteursrecht